Nieuws

INDEXERING van de huurprijs wanneer en hoe !

Het is weer januari : tijd om de huur te indexeren?

 

Het is een vaak voorkomend misverstand dat alle huurprijzen in januari moeten worden geïndexeerd. Je moet dat integendeel doen op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huur.

Indexeren kan.

Als je een woning of appartement verhuurt waarin de huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft kan je de huurprijs indexeren. Je kan dit zelfs doen als er geen indexeringsclausule in de huurovereenkomst staat. De huurovereenkomst kan de mogelijkheid om te indexeren wel uitsluiten. Verhuur je een winkelpand, een garage of tweede verblijf dan kan je alleen indexeren als er een uitdrukkelijke bepaling in de huurovereenkomst staat die dat toelaat.

De formule staat vast.

In de woninghuurwet staat wanneer en hoe je moet indexeren.  Je mag dat maar één keer per jaar doen op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.  Sloot je bv. in maart een huurovereenkomst af die op 1 mei in werking treedt dan mag je pas in mei indexeren.

De wet geeft ook de formule aan die je moet gebruiken.  Je moet de oorspronkelijke huurprijs vermenigvuldigen met de gezondheidsindex van de maand die de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst voorafgaat en dat delen door het indexcijfer (gezondheidsindex) van de maand die het sluiten van het contract voorafgaat.  Je kan de berekening gemakkelijk zelf maken via de website http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/consumptieprijzen/huurcalculator/.

Hoe vragen?

Diegene die belang heeft bij de indexering moet de aanpassing vragen aan de ander. Veelal is dat de verhuurder, tenzij de index zou zijn gedaald. Vraag het eerst via een gewone brief. Betaalt de huurder vervolgens niet dan kan je een aangetekende brief sturen.

De nieuwe huurprijs geldt in principe enkel voor de toekomstige huur. Je kan wel tot maximum drie maanden teruggaan in de tijd als je vergat tijdig de indexatie te vragen.