Diensten

              

  Prof-Immo bvba biedt u volgende diensten aan :

- Prof-Immo bvba wordt uw bemiddelaar om uw eigendom te verkopen.  Prof-Immo bvba adviseert u en begeleidt u het gehele proces van prijsbepaling tot en met het verlijden van de akte bij de notaris. Er zijn een groot aantal zaken waar u rekening moet houden om uw onroerend goed zo goed mogelijk te verkopen.  Sommige zijn evident, andere niet.  De verkoop van uw onroerend goed vereist kennis, ervaring en inzicht in de markt.

Wat mag u van mij verachten :

Gratis schatting van uw onroerend goed.

Gratis en vrijblijven adviesgesprek.

U geeft mij de OPDRACHT te verkopen.

Dit leggen wij vast in een schriftelijke overeenkomst waar de opdracht, de termijn, het ereloon duidelijk omschreven staan.

Ik vraag de nodige documenten op.

De foto's en bijhorende omschrijvingen worden aangemaakt.

Een aangepast bord wordt aan de eigendom geplaatst.

de publiciteit komt op de meest bekeken immosites.

Alle contacten, telefoons, emails, ... komen bij Prof-Immo terecht.

Ikzelf doe alle bezichtigingen met de kandidaat-kopers waarna de reactie wordt genoteerd.

Ik onderhandel met de kandidaat over de prijs en de vorrwaarden en bespreek deze met u.

U heeft de eindbeslissing !

De opmaak van de verkoopovereenkomst in samenwerking met de notaris van uw keuze.

Bij het verlijden van de notariële akte ben ik aanwezig en doe de overdracht van water, gas en lektriciteit.

- Prof-Immo bvba wordt uw vastgoedcoach, uw aankoopbegeleider, uw eigen Property Hunter !  Wie moeite heeft om met zijn budget zijn ideale woonst  te vinden of gewoonweg geen tijd heeft om te zoeken, kan hiervoor beroep doen op Prof-Immo bvba.  Door zijn kennis van de markt en alle spelers (notarissen, vastgoedmakelaars, particulieren, ...) verdedigt hij uw belangen om de beste prijs te onderhandelen.

- Prof-Immo bvba is uw bemiddelaar om uw eigendom te verhuren.  De huurder wordt zo grondig mogelijk gescreend, opdat de huur op tijd betaald wordt.

- Prof-Immo bvba wordt uw projectleider ! Uw huidige/nieuwe woning heeft verbouwingswerken nodig, Prof-Immo bvba kan u hiermee helpen in zowel advies als realisatie.

- Prof-Immo bvba adviseert u in investeringen/aankoop in onroerend goed met een mooi rendement.

- Prof-Immo bvba biedt ook voor de liefhebber woningen/appartementen aan in Spanje.  Hij begeleidt u tijdens het hele proces van aankoop van A tot Z.