Nieuws

Hypothecaire lening : hoe hoog mogen de dossierskosten zijn ?

 

Als je een hypothecaire lening aangaat voor het kopen, bouwen of verbouwen van een huis zal de bank je vaak dossierkosten aanrekenen. Sinds april 2017 worden die kosten wettelijk begrensd. Hoeveel mogen ze maximaal bedragen?

 

 

Omdat sommige banken de dossierkosten bij een hypothecair krediet systematisch optrokken werd er in de wet een maximumbedrag opgenomen. Wat moet je hiervan weten?

 

In principe 500 euro

De maximale dossierkost die de bank je mag aanrekenen als je een hypothecair krediet aangaat bedraagt 500 euro. Het gaat om een maximum. De bank kan je dus eventueel een lagere of zelfs geen kost aanrekenen. Probeer dan ook bij je onderhandelingen bij het afsluiten van een lening de kosten zo laag mogelijk te houden.

 

Wat bij een overbruggingskrediet?

Ga je een overbruggingskrediet aan (je koopt bijvoorbeeld een huis maar je bestaande woning die te koop staat is nog niet verkocht), dan bedragen de maximale dossierkosten 300 euro. De combinatie van een overbruggingskrediet met een nieuw krediet mag maximaal 800 euro aan dossierkosten met zich brengen.

 

En bij herfinanciering?

Herfinancier je je krediet bij dezelfde kredietgever, dan mogen de dossierkosten hoogstens vijftig procent bedragen van de dossierkosten die, op het ogenblik dat de herfinanciering wordt aangegaan, worden aangerekend voor nieuwe hypothecaire kredieten. Als je binnen het jaar een tweede herfinanciering afsluit, dan mag de bank nogmaals de initiële dossierkosten aanrekenen. 

 

De wet geeft ook maximumbedragen aan voor duplicatiekosten en de kosten voor het lichten van een contractuele optie (bv. de mogelijkheid voor een consument om een uitstel van betaling te vragen als hij zijn woonkrediet tijdelijk niet kan aflossen). De kost hiervan mag maximum 50 euro bedragen.