Nieuws

Hoe de huur opzeggen om te verbouwen ?

 


Als je een woning of appartement verhuurt in het kader van de woninghuurwet, kan je als verhuurder de huurovereenkomst soms opzeggen om in het huurpand verbouwingen te doen. Wat moet je daarvan weten?

Wanneer?


Als je een woning of appartement (waarin je huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft) verhuurt voor negen jaar, kan je de huur opzeggen om er verbouwingen in te doen. Je kan dat doen op het einde van elke driejarige periode. Je moet dan wel een opzegtermijn van zes maanden naleven.  Kijk voor je zo’n opzeg geeft wel na of het huurcontract deze opzegmogelijkheid niet uitsluit. Zo’n clausule is namelijk perfect geldig.


Niet elke verbouwing komt in aanmerking.


De verbouwingen die je wil doen moeten voldoende ‘zwaar’ zijn. Ze moeten namelijk van aard zijn dat het voor je huurder niet mogelijk is om intussen in de woning te blijven wonen. Bovendien moet de kostprijs van de werken meer dan drie jaar huur bedragen.

"De werkzaamheden moeten verder beginnen binnen de zes maanden en eindigen binnen de 24 maand na het verstrijken van je opzeg. Hou je je niet aan deze regels, dan riskeer je aan je huurder een schadevergoeding van maar liefst 18 maand huur te moeten betalen."


Een uitzondering geldt als je buitengewone omstandigheden kan bewijzen, zoals bijvoorbeeld het faillissement van je aannemer.
 

Hoe opzeggen?


Als je de huur om deze reden wil opzeggen moet je aan elk van je huurders een aangetekende brief sturen. Daarin moet staan dat je de huur opzegt omwille van de verbouwing of de verfraaiing van het huurhuis. Stuur meteen aan je huurder een kopie  mee van minstens één van de volgende documenten : een bouwvergunning, een gedetailleerd bestek, een beschrijving van de werken samen met een gedetailleerde kostenraming of een aannemingsovereenkomst.

In Wallonië moet je vanaf 1 september deze documenten bezorgen binnen de twee maanden nadat de huurder ze vraagt. Doe je dat niet dan kan de nietigheid van de opzeg gevraagd worden.
 

Meerdere appartementen.


Ben je eigenaar van meerdere appartementen in hetzelfde gebouw die je tezelfdertijd wil verbouwen, dan kan je al de huurders gelijk wanneer opzeggen met een opzegtermijn van zes maand. Hou er wel rekening mee dat er geen opzegging mag gebeuren tijdens het eerste jaar van de huurovereenkomst. Dit kan enkel als er verbouwingswerken uitgevoerd worden waarvan de kostprijs meer bedraagt dan twee jaar huurgelden voor alle appartementen samen.


Je hoeft dan overigens niet alle huurders tegelijk op te zeggen. Je kan dat in fases doen en dit bv. in functie van de planning van je aannemer om de appartementen één na één aan te pakken.