Investeren

 

 

Investeren in onroerend goed ! 

Prof-Immo bvba kan u  helpen om ook in het buitenland onroerend goed te kopen.

Prof-Immo bvba is zelf eigenaar van een eigendom in DUBAI.  Hij kan u zwart op wit hiervan de rendabiliteit aantonen.  Prof-Immo bvba is perfect op de hoogte van de markt in Dubai, van de regio's waar u het beste koopt.  Kopen in Dubai met de bedoeling te verhuren kan u jaarlijks een netto rendement opleveren van tussen de 5 à 10%.  Zo heeft hij kennis van ontwikkelaars dewelke op papier een rendement garanderen van 8% jaarlijks voor de eerstkomende drie jaren. 

Vraag achter meer info !