Aankoopproces

  

- U bent op zoek naar een onroerend goed ?  U vertelt ons wat uw wensen en behoeften zijn en Prof-Immo bvba analyseert deze.  Rekening houdende met uw persoonlijke toestand, gewenste locatie en budget maken wij een haalbaarheidsstudie van uw project conform de marktomstandigheden.

- Wij ondertekenen een "zoekopdracht" voor een looptijd van 3 maanden waarin rekening wordt gehouden met alle wettelijke bepalingen.  Hierin wordt het ereloon inclusief BTW op voorhand bepaald.  Dit ereloon dient enkel betaald te worden bij een positief resultaat.

- Daarna gaat Prof-Immo bvba op zoek en selecteert de eigendommen dewelke het meest aan uw criteria beantwoorden.  Eerst bezoekt Prof-Immo bvba zelf de panden om de criteria te kunnen verifiëren.  Hiervan wordt een rapport gemaakt en naar u opgestuurd.

- Dan bezoeken wij samen de door u uitgekozen eigendommen om te bezoeken op een voor u gepast tijdstip.  Na de bezichtigingen volgt een analyse waardoor Prof-Immo bvba (eventueel) de door u gestelde eisen kan bijstellen.

- Prof-Immo bvba biedt een eigen waardebepaling van de voor u interessante eigendommen. 

- Prof-Immo bvba heeft een unieke relatie met alle spelers (vastgoedmakelaars, notarissen, projectontwikkelaars, particulieren, ...) door zijn jarenlange ervaring (sinds 2002) in de vastgoedmarkt, waardoor hij zich in een bevoorrechte onderhandelingspositie bevindt.  Prof-Immo bvba verbindt er zich toe onafhankelijk te zijn tegenover al deze spelers in de vastgoedmarkt. 

- Bij het vinden van een voor u aanvaardbare eigendom, brengt Prof-Immo bvba een bod uit.  Bij aanvaarding van het bod wordt de aankoop/verkoopovereenkomst nagekeken in samenspraak met een door u gekozen notaris.  Zodoende kunt u deze contracten met een gerust gemoed ondertekenen.

- Prof-Immo bvba blijft tijdens het hele aankoopproces ter uwer beschikking tot aan het verlijden van de notariële akte.  Zelfs daarna kan Prof-Immo bvba u helpen met o.a. het overzetten van de nutsvoorzieningen of verbouwingswerken indien nodig.